Členské poplatky 2021


Vážení členové Klubu lyžařů Turnov,

 

obracíme se na vás v době, která není pro náš klubový život nikterak příznivá. V podstatě od jara loňského roku je naše činnost téměř paralyzována opatřeními vlády ČR, díky nimž se nemůžeme setkávat a pořádat naše společné akce v rozsahu, na nějž jsme byli po mnoho let zvyklí. Některé akce se sice uspořádat podařilo, některé však musely být zrušeny. Nemohli jsme tak uskutečnit tradiční přespolák, nejezdí vlek ve Struhách a nejsme schopni uspořádat lyžařskou školu. Především se nám však od jara nepodařila zorganizovat valná hromada našeho klubu. Mrzí nás to o to víc, že se mělo jednat o valnou hromadu slavnostní, jejíž hlavní náplní mělo být připomenutí si výročí 50. let lyžařské školy, kterou náš klub každoročně pořádá.

 

Společenskou akci na toto téma rozhodně nerušíme, a jakmile nám to pravidla dovolí, určitě ji uspořádáme - koneckonců připomenout si výročí 51. let od založení VLŠ taky nebude špatné. Některé záležitosti však odložit nejde. A tou nejpodstatnější z pohledu existence a fungování našeho klubu je výběr členských a svazových příspěvků. V tuto chvíli je totiž situace taková, že jsme na Svaz lyžařů již odvedli vaše příspěvky za rok 2021, avšak sami jsme si mezi sebou tyto příspěvky dosud nevybrali.

 

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli neumíme odhadnout, kdy se nám podaří nějaké společné setkání uspořádat, rozhodli jsme se pro změnu v systému výběru příspěvků. Nezastíráme, že další motivací nám bylo zjištění, že jsme patrně již asi poslední sportovní spolek v Turnově, který příspěvky svých členů vybírá v hotovosti na společné schůzi. A v neposlední řadě není potřeba zastírat, že ty peníze v současné době klub prostě potřebuje.

 

Pro účel výběru oddílových a svazových příspěvků jsme proto zřídili účelový bankovní účet, na nějž budou od této chvíle příspěvky vybírány. Vás všechny potom prosíme, abyste svou základní členskou povinnost vůči klubu splnili co možná nejdříve.

 

S ohledem na uvedené tedy žádáme všechny členy Klubu lyžařů Turnov, aby ve prospěch bankovního účtu, vedeného u

 

UniCredit Bank, a.s., číslo účtu 666882046/2700

 

nejpozději do 31.3.2021 poukázali své příspěvky (a to jak příspěvky SLČR, tak i příspěvky KL Turnov), jejichž výše je pro rok 2021 stanovena takto:

 

Děti do 15 let příspěvek KL Turnov 100,- Kč příspěvek SLČR 100,- Kč

Junioři 15 - 18 let příspěvek KL Turnov 200,- Kč příspěvek SLČR 100,- Kč

Dospělí příspěvek KL Turnov 200,- Kč příspěvek SLČR 300,- Kč

Senioři (ženy 65+/muži 70+) příspěvek KL Turnov 0,- Kč příspěvek SLČR 300,- Kč

 

Obě částky prosíme uhraďte jednou platbou, kterou identifikujte variabilním symbolem, jímž v letošním roce bude vaše rodné číslo. Současně prosíme, abyste uskutečnili platbu příspěvků vždy za každého člena samostatně a nikoli za celou rodinu, neboť v takovém případě nám znemožníte evidenci a přiřazení přijatých plateb jednotlivým členům.

 

 Věříme, že tato změna v systému výběru členských příspěvků bude nakonec přijata s pozitivními ohlasy nás všech - žijeme přeci jenom v 21. století…

 

Děkujeme za pomoc a pochopení a těšíme se na společné lyžařské chvíle.


Výkonný výbor KL Turnov


Kamery – Ski areál Struhy

Kalendář

Předpověď počasí

Newsletter

Kamery poskytuje

IT business