O nás

Vítáme Vás na stránkách klubu lyžařů, který letos oslavil 109 let od založení a patří mezi nejstarší v Čechách. KL Turnov má více než 200 členů, kteří se ve své činnosti zaměřují hlavně na základní lyžování. Každoročně Klub Lyžařů Turnov pořádá veřejnou lyžařskou školu, které se pravidelně účastní děti školního věku z širokého okolí. Klub zajišťuje i závodní činnost ve sjezdových a běžeckých disciplínách a ve snowboardingu. Mezi mimo sezónní aktivity klubu patří pořádání memoriálu Milana Kopala, závodu světového poháru ve slalomu na in-line bruslích (WORLD CUP) a přespolního běhu, který se pravidelně pořádá tradičně druhou říjnovou neděli, no a aby byl výčet aktivit kompletní pořádá klub již pravidelně, vždy na začátku prosince ples v KC Střelnice v Turnově.

 

Stanovení podmínek pro vznik členství v Klubu lyžařů Turnov

Valná hromada Klubu lyžařů Turnov na své schůzi dne 2.12.2005 přijala změnu stanov klubu. Mimo jiné došlo ke změně stanov klubu v pasáži, týkající se přijímání nových členů klubu. Problematika a podmínky přijetí za člena klubu je tak upraveno v čl. III. odst. 1 stanov, který zní:

 

„Řádným členem KLT se může stát každý, kdo projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s těmito stanovami. U členů mladších 15 let je nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zák. zástupce. O přijetí člena KLT rozhoduje výkonný výbor (dále jen VV). Podmínkou přijetí uchazeče o členství v klubu, staršího 15 let za člena klubu je splnění všech podmínek čekatelství na členství v klubu. Těmito podmínkami je úhrada čekatelského příspěvku, jehož výši stanoví výkonný výbor klubu a splnění dalších povinností čekatele na členství v klubu, které stanoví rovněž výkonný výbor klubu.“

 

S ohledem na znění stanov klubu přijal výkonný výbor klubu na svém jednání dne 11.4.2006 usnesení, kterým stanovil výši čekatelského příspěvku, jakož i další podmínky, které musí čekatel na členství v klubu splnit. Tyto podmínky pak výkonný výbor klubu formuloval takto:

 

1) Uchazeč o členství v klubu musí podat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do klubu. V případě uchazeče o členství v klubu mladšího 15 let je zapotřebí podpisu zákonného zástupce.

2) Současně s podáním přihlášky je uchazeč o členství v klubu starší 15 let povinen uhradit čekatelský příspěvek ve výši 500,- Kč. Tento příspěvek je nevratný.

3) Uchazeč o členství v klubu starší 15 let musí dále splnit pracovní povinnost ke klubu a to v rozsahu předepsaného počtu bodů, který je výkonným výborem stanoven pro kalendářní rok, v němž si uchazeč o členství podává svou přihlášku.

4) Všechny tyto povinnosti musí čekatel na členství v klubu starší 15 let splnit v období od podání přihlášky do 30.11. téhož kalendářního roku.

5) Výkonný výbor klubu na svém prvním prosincovém jednání rozhodne o přijetí uchazečů o členství tak, že uchazeče o členství mladší 15 let přijme za členy klubu pokud splní podmínku specifikovanou v odst. 1) a uchazeče o členství starší 15 let přijme za členy klubu pokud splní všechny podmínky specifikované v odst. 1), 2) 3) a 4).

6) V odůvodněných, jednotlivých případech, zejména je-li to v zájmu klubu či ze sportovního pohledu v zájmu uchazeče o členství mladšího 15 let, může výkonný výbor stanovit podmínky či lhůty odchylně.

V Turnově dne 1.1.2015

 

Upozorňujeme zájemce o členství, že vyplnit musí přihlášky obě, tzn. klubovou i svazovou!

 

Přihlášky jsou dostupné v sekci dokumenty ke stažení

 

 

KL Turnov

Kamery – Ski areál Struhy

Kalendář

Předpověď počasí

Newsletter

Kamery poskytuje

IT business